Kunskap hos upphandlare viktigt för att stärka mänskliga rättigheter

Har vi den kunskap som behövs för att jobba med hållbar utveckling i Västerås stad? Allt för ofta fokuserar kommuner på miljöfrågorna i upphandlingar. Det menar Parul Sharma, som vill se mer fokus på mänskliga rättigheter. 

Människorättsjuristen Parul Sharma besökte Västerås stads Hållbarhetsforum den 14 september. Där föreläste hon om de globala målen inför ett hundratal medarbetare.

Fokus under föreläsningen låg framför allt på de globala målen nummer 10 – minskad ojämlikhet och 12 – hållbar konsumtion och produktion.

Ohållbar upphandling

Parul Sharma talade om vikten av att kommuner tydligare sluter upp kring Agenda 2030 och att det krävs mer information och kunskap om de globala målen. Det finns framför allt ett fokusområde där kommuner behöver agera tydligare och det är inom upphandling.

Hon menar att upphandlingen inom kommuner måste ta mycket större hänsyn till hållbarhet ur alla aspekter. Ofta är det miljöfrågan som är i fokus, och så glöms det bort hur arbetssituationen ser ut i produktionsländerna.

– Man måste komma ihåg att Sverige är ett land som har lagt ut väldigt mycket på entreprenad utanför landets gränser. Men vi tar inte riktigt ansvar för de utsläppen och de kränkningarna som till exempel äger rum kring mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter. Så det handlar om att upphandlare och inköpare måste förstärkas kompetensmässigt och resursmässigt om vi menar allvar.

Toalettbesök straffas

Hon ger exempel från en fabrik i Bangladesh, med kvinnor som arbetar i skift om 12 timmar. På fabriken finns det toaletter, men med låsen utanpå, så att de kvinnor som väljer att uträtta sina behov låses in. En tydlig markering att det inte är okej att ta toalettpauser.

– Vi behöver ifrågasätta våra ekonomiska mönster lite mer än vi har gjort. Vad är det för produkter som köps in? Är det den billigaste varan som transporteras från Brasilien eller Kina. Kan vi tänka oss att upphandla en produkt som kanske kostar lite mer, men fortfarande är hållbar, säger Parul Sharma.


Hur ser det ut med hållbara upphandlingar i Västerås stad?

Christina Larsson KVADRAT
Christina Larsson, projektledare Giftfri förskola och miljösamordnare, som genom EU-projektet NonHazCity också arbetar med kemikaliekrav vid upphandlingen,

Enligt Christina Larsson, projektledare Giftfri förskola och miljösamordnare, arbetar Västerås stad brett utifrån de globala målen och Agenda 2030 när det ställs krav vid upphandlingar. Men vi kan göra mera. I den utsträckning som går arbetar man med tredjepartscertifieringar, som Svanen, Krav eller Fair Trade. Och när det gäller miljöfrågor så finns det många krav att ta hänsyn till.

– Genom Västerås handlingsplan för kemikalier finns det ett beslut på att kemikaliekrav ska ställas i alla upphandlingar där det går att ställa kemikaliekrav. Det finns också beslut om vilka varugrupper där vi ska ställa extra krav; kemiska produkter, hygieniska, textilier, elektriska och elektroniska, bygg och inredning, leksaker och annan utrustning riktad till barn, bekämpningsmedel och läkemedel, säger Christina Larsson.

9814727-fair-trade-grunge-stamp

”Vi skulle kunna bli skarpare”

När det gäller de sociala kraven arbetar Västerås stad utifrån ILO:s krav, som är FN:s fackorgan för arbetsrättsliga frågor. Det ställer krav på arbetsmiljörätt, som till exempel krav på minimilöner, inget barnarbete och rätten att vara kollektivansluten.

– Ambitionen är att följa baskraven från ILO. Sen tror jag att vi följer upp så gott vi kan i det. Men problemet och vår stora utmaning handlar om att följa upp i andra, tredje och fjärde steg, underleverantörernas kedjor. Där skulle vi kunna följa upp mer men det krävs strukturer och rutiner för att göra det, säger Ylva Wretås, processägare för social hållbarhet på enheten för hållbar utveckling.

Gör man tillräckligt för att säkra att upphandlingarna är social hållbara?

– Vi skulle kunna bli skarpare i det här, bli tydligare i arbetsmiljökrav och sociala krav. Men det måste också vara relevant. Vi måste ha en organisation som svarar upp mot det, säger Ylva Wretås.

Fokus på arbetsmarknadsfrågor

Det man har fokuserat på inom staden har varit att jobba med social hållbarhet utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Det vill säga att man har prioriterat att upphandla entreprenörer som exempelvis ger lärlingsplatser eller tar emot praktikanter.

– Vi har ett utvecklingsarbete att göra. I dag finns det verktyg där man kan rikta upphandlingar till sociala företag som återinvesterar kapital i verksamhet eller anställer personer i utanförskap. Det tittar vi på i dag, hur vi ska kunna vika kontrakt till den typen av upphandlingar. Barn- och ungdomsförvaltningen, och Teknik- och fastighetsförvaltningen är bra på att ställa sådana krav, säger Ylva Wretås.

Ylva Wretås säger att kommunen börjar få en ökad medvetenhet om de här frågorna, men att det är en lärandeprocess. Det finns verktyg, men de behöver vässas.

– Vi behöver fortsätta att kroka arm. Vi ingår i ett SKL-nätverk som handlar om sociala upphandlingar. Vi skapar ett gemensamt lärande med andra kommuner och lär av varandra. Vi är ganska duktiga och jag tror vi kommer få ett ökat fokus på de här frågorna, säger Ylva Wretås.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: