Markvärme minskar halkolyckor

Under 2017 skadades totalt 552 personer i halkolyckor i Västmanland, enligt statistik från Socialstyrelsen. Men med uppvärmda gator fria från snö och is minskar Västerås stad risken för många halkolyckor. 

Det vanligaste är att halkolyckor ger små skador som blåmärken eller skrapsår. Men det kan gå illa, frakturer och skallskador är inte ovanliga, särskilt bland äldre personer. Många halkolyckor inträffar på trottoarer och vägar och det vanligaste är skador på handled, underarm och fotled.

Ett sätt för Västerås stad att minska antalet halkolyckor är genom markvärme. I dag finns det ca 150 000 kvadratmeter markvärmda ytor som säkerställer sommarväglag året runt. Markvärme är helt enkelt varmt vatten som leds i rör under gatuytan. Vattnet kommer via fjärrvärmenätet ut till en markvärmestation, som reglerar flödet av vatten vidare ut i slingorna.

Stor samhällsnytta

Karl-Erik Calderon2– Den största samhällsnyttan med markvärme är att man får färre olyckor, vilket innebär en avlastning av vården. Man kan värdera det i kronor och ören också, vad kostar i genomsnitt ett benbrott, säger Karl-Erik Calderon, ingenjör på Trafik- och fastighetsförvaltningen i Västerås stad.

En studie från Chalmers visar att andelen is-relaterade halkolyckor är 67-100 procent lägre vid markvärme än på gator med konventionell snöröjning.

– Utöver att det minskar antalet olyckor så ger det också en större framkomlighet och tillgänglighet för alla. Det uppskattas mest av de som har rörelsehinder av något slag, säger Karl-Erik Calderon.

Ett cirkulärt hållbarhetstänk 

Västerås var bland de första städerna i landet som byggde markvärme, på 60-talet. Genom att använda det returvatten från fjärrvärmen som kommer tillbaka från hushållen, så kan man utnyttja befintliga resurser, vilket är bra för både ekonomi och för miljö.

– Vi arbetar med att ha så låga energi- och driftkostnader som möjligt, och genom att använda returvatten så minskar vi belastningen på kraftvärmeverket. Pannan där mår bäst av att skicka ut hett vatten, runt 95 grader, och få tillbaka nerkylt vatten. Och det får den genom att vi ”krämar ur” det sista av värmen, säger Karl-Erik Calderon.

Västerås använder rent vatten i markvärmen, medan vissa städer har glykolvatten eller bioetanol i sitt vatten.

– Om det skulle råka ske en avgrävning någonstans, så har det ingen miljöpåverkan, vi behöver inte sanera något. Sen använder vi material som inte påverkar miljön runt omkring, inga rör som rostar eller fäller. Det är ett hållbarhetstänk som har funnits i Västerås länge, säger Karl-Erik Calderon.

Effektivt men kostsamt

Energikostnaden för markvärmen finansieras idag av fastighetsägare tillsammans med Västerås stad. Alla fastighetsägare som har anslutning till markvärmda ytor har avtal med staden, vilket innebär att fastighetsägarna faktureras i efterhand för en del av kostnaden för säsongens energiförbrukning.

Finns det några negativa aspekter med markvärme?

– Ja, alla vill ha markvärme men ingen vill betala. Hur ska kostnaderna fördelas – det är en fråga som vi måste reda ut, säger Karl-Erik Calderon.

Trafik och fastighetsförvaltningen jobbar med en ny strategi för markvärme, eftersom efterfrågan ökar stort, bland annat i de nya områden som nu är under planering i centrala Västerås. Det handlar bland annat om Mälarporten, Kopparlunden, Ängsgärdet och Oxbacken. Då måste frågan om hur kostnaderna ska fördelas få ett svar.

– Det är dyrt, dyrare än konventionell snöröjning och då måste kostnaderna bäras. Men fastighetsägarna blir å andra sidan av med åligganden om konventionell snöröjning om de får markvärme, så slipper de sanda och skotta, säger Karl-Erik Calderon.


De globala målen

Markvärmen bidrar till att uppfylla det globala målen nummer 3 – ökad hälsa och välbefinnande samt nummer 10 – minskad ojämlikhet, genom att göra centrum tillgängligt för alla, minska risken för skador och öka möjligheten att röra på sig och må bra.

Det bidrar även till mål 11 – hållbara städer och samhällen, genom att göra offentliga platser tillgängliga och göra stadsplaneringen inkluderande, en stad där alla får plats.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: