Över 1 000 färdiga bostäder förra året

Trots att det blev färre färdigställda bostäder än målet 2018 så ”håller Västerås en hög nivå”, säger bostadsstrategen Helena Felldin som har sammanfattat förra årets byggnation. 

2018 färdigställdes 1 075 lägenheter. Målet var 1 250 färdigställda bostäder. Det är fortsatt stor andel hyresrätter som byggs, 46 % hyresrätter, 31 % bostadsrätter och 23 % äganderätter.

– I många andra kommuner har bostadsbyggandet avstannat helt, men i Västerås håller vi en fortsatt hög nivå. Från att ha byggt kanske 4-500 bostäder per år på 2000-talet så har vi byggt runt 1 000 bostäder om året från 2016 och framåt, säger Helena Felldin.

Västerås översikt

Vad beror de höga siffrorna på?

– Det beror på marknaden, många ser lönsamhet att bygga nu. Vi har en högkonjunktur. Sen har vi haft ett otroligt aktivt arbete inom staden för att öka bostadsbyggandet. Det är ett av våra strategiska utvecklingsområden. Det har det varit sen 2015. Så alla förvaltningar har prioriterat projekt som handlar om bostadsbyggande, och kraftsamlat för att kunna leva upp till de förväntningar som politiken och byggaktörerna har, säger Helena Felldin.

Program för bostadsförsörjning 2018-2021

Den 7 december 2017 antog kommunfullmäktige program för bostadsförsörjning 2018-2021. Programmet innehåller mål och indikatorer för bostadsförsörjningen i Västerås. Målen är:

  • Bostäder för alla – Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder
  • Bostäder för fler – Planera för 40 000 bostäder till år 2050
  • Bostäder på rätt plats – Komplettera balanserat i Västerås tätort och i serviceorterna
  • Bostäder på rätt sätt – Bygg hållbart och klimatsmart i samarbete med marknaden.

Helena Felldin berättar att Västerås stad har lyckats bra med att följa de mål och indikatorer som är uppsatta. Till exempel när det gäller att ”bostäder på rätt plats”;

– I exempelvis Örebro har man satsat på att bygga mycket i två områden. Då finns det en viss mängd antal människor som kan tänkas vilja bo i de två områdena. Medan här har vi haft ett högt bostadsbyggande över hela Västerås tätort och även i vissa serviceorter. Spridningen är en sak som har stor betydelse.

Nya bostäder

Många aktörer säkrar byggandet

För att lyckas med ”bostäder för fler”, så krävs det att många aktörer är igång samtidigt. I Västerås har man ökat från att ha runt 20 verksamma byggaktörer runt år 2014 till att i dag ha över 50.

– Och det har man jobbat aktivt med framför allt på Öster Mälarstrand. Där har vi delat upp markanvisningarna i mindre kvarter, för att kunna möjliggöra för fler att vara med och bygga. Dels för att få en variation, dels för att säkerställa byggtakten. Det har varit en framgång, säger Helena Felldin.

Hon poängterar också vikten av att de som bygger finns på plats i Västerås.

– Vi vill ha en bra relation med de som bygger. Vi vill inte att de kommer hit och investerar sina pengar och sen drar härifrån. Om det är hyresrättsbyggare så vill vi att de ska ha sin förvaltning här i Västerås, inte i någon annan stad.

Öster Mälarstrand

Problemet med dyra hyresrätter

Att ha ”bostäder för alla” kräver att det finns tillgång till hyresrätter.  Men trots att det byggs många hyresrätter kvarstår problemet med att de är för dyra för många av invånarna i staden. Helena Felldin menar att det är en utmaning att få ner priserna, då det till stor del handlar om produktionskostnaderna.

– Arbetskraft blir dyrt, material, hela kedjan blir dyr när det är mycket på gång.

Det staden har gjort för att få ner priserna är att uppmuntra byggaktörer att använda sig av investeringsstödet. Ett frukostmöte anordnades för byggaktörer, för att informera om hur de kan gå tillväga för att få del av stödet.

– Och det har visat sig att man kom ner i 15 % lägre hyresnivåer med det här stödet, säger Helena Felldin.

Bostäder för sociala behov

En viktig del i bostadsförsörjningen är bostäder för sociala behov och flyktingmottagande. Där har Västerås stad ett samverkansavtal med fastighetsägare i Västerås, där de frivilligt kan lämna bostäder för stadens behov av sociala bostäder. Det handlar om ungefär 200 bostäder per år.

– Vi följer hur många lägenheter som lämnas varje år och om de som har tecknat avtalet lämnar så många som de blivit ålagda? Gör de det så får de en ekonomisk ersättning av staden, säger Helena Felldin.

2018 var det 8 av 14 fastighetsägare som hade tecknat samverkansavtalet som lämnade sin kvot.

– Det är en otroligt viktig del i stadens arbete med sociala bostäder. Det här avtalet är ganska unikt för Västerås.

Nybyggt

Flyttkedjestudier och interna processer

En framtida åtgärd i handlingsplanen är att göra flyttkedjestudier, för att se vad nyproduktionen får för effekt på bostadsmarknaden som helhet i Västerås.

– Varifrån kommer de som flyttar till nyproduktionen? Är det inflyttare, eller är det någon som lämnar sin villa och sen skapar en flyttkedja. Vi planerar att kunna göra den flyttkedjestudien i höst. Det är också en kunskapsuppbyggnad – vilka platser attraherar vilka människor, vilka storlekar på bostäder lockar mest, säger Helena Felldin.

Andra åtgärder som har gjort för att förenkla och snabba på bostadsbyggandet, är att de interna processerna har setts över.

– Vi ska arbeta så effektivt som möjligt! Hur ska man få det så effektivt som möjligt, det handlar om att utveckla informationsflödet och de parallella delprocesserna, från idé till byggande. Det finns en förvaltningsöverskridande samordningsgrupp som arbetar med frågan kontinuerligt.

Det finns numera även en karttjänst som byggaktörerna kan använda sig av.

– Den redovisar var vi har projekt på gång, eller var det finns pågående detaljplaner för bostadsbyggnation. Den innehåller också alla projektidéer som kommit in till staden. Det är ju ingen idé för företag att komma in med idéer om vi redan har sagt nej till platsen, eller om det är något annat som pågår just där. Och varför ska vi hantera massa ärenden som kommer in till oss, som vi ändå inte kan gå vidare med. Det visar den här karttjänsten, och det har underlättat för oss och för aktörerna, säger Helena Felldin.

Karttjänsten finns på: https://kartor.vasteras.se/external/bostadsbyggande/

Kopparlunden


De globala målen

Programmet för bostadsförsörjning jobbar mot flera av de globala målen. Främst mot mål 11 hållbara städer

– Väldigt mycket genom översiktsplanen, vi planerar bostäders placering utifrån översiktsplanen, som är framtagen för att staden ska byggas hållbart. Där vi har kollektivtrafiken som ryggrad, det ska gå enkelt att cykla, värna våra grönområden. Vi planerar utifrån översiktsplanens strategier och de är framtagna för en hållbar stad, säger Helena Felldin.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: