Barnkonventionen blir lag

Den 1 januari 2020 blir FN:s Barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att barnrättsperspektivet och barns rättigheter blir oerhört viktigt att ta hänsyn till när vi som kommun fattar beslut. 

Det kan handla om att motverka diskriminering, så att alla barn får lika rättigheter. Hur påverkar ett rondellbygge olika barn och deras rättigheter. Hur påverkar eventuella budgetprioriteringar barnen och vilken effekt skulle de ha på lång sikt? Det kommer nu att bli rutin på att göra en barnkonsekvensanalys inför varje beslut som ska fattas. Om kommunen inte kan uppvisa att det har gjorts en barnkonsekvensanalys inför ett beslut, så kan beslutet överklagas.

Gäller alla verksamheter

Barnkonventionen gäller inte bara för de verksamheter som normalt sett har kontakt med barn. Det gäller alla beslut – från budget och strategi till detaljplaner och enskilda ärenden.

Ami Netzler
Ami Netzler, strateg för social hållbarhet på enheten för hållbar utveckling.

Enligt Ami Netzler, strateg för social hållbarhet på Stadsledningskontoret, så anser FN att vi i Sverige bättre bör stärka barns rätt att göra sin röst hörd i frågor som påverkar dem.

 

– Det är därför viktigt att vi som verkar inom Västerås stad har kunskap om ny lag och hur vi i olika sammanhang ska förhålla oss till lagen. Allt ifrån då vi planerar för utemiljöer, för våra olika pedagogiska verksamheter till då vi skriver underlag till stadens styrelser och nämnder, säger Ami Netzler.

 

Stort arbete internt ”Vi är väl förberedda”

Under 2019 har arbetet pågått för att förbereda Västerås stad och dess medarbetare på de lagförändringar som kommer. Det har hållits olika utbildningar för politiker, förvaltningar och även för externa aktörer och civilsamhället. Det finns även en intern arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar, som ska verka för barnrättsperspektiv och mänskliga rättigheter,

– Vi är väl förberedda, och har kommit mycket längre i det här arbetet än många andra kommuner i Sverige. Nu gäller det att göra verkstad av lagen – i vårta dagliga arbete, säger Ami Netzler.

Vi är väl förberedda, och har kommit mycket längre i det här arbetet än många andra kommuner i Sverige

Barnkonventionen i praktiken

Anne Grundell, IFF
Anne Grundell, utvecklingsledare, IFF.

Anne Grundell jobbar på Individ- och familjeförvaltningen som utvecklingsledare riktat mot verksamhetsområde barn, unga och familj.

Vad innebär barnkonventionen för er?

– Många olika saker både på politisk nivå och i själva verksamheten där vi möter barn och unga varje dag. När tjänstemännen i vår förvaltning förser nämnden med beslutsunderlag kommer det att ingå en konsekvensanalys för frågor som rör barn. I den vardagliga handläggningen av ärenden kommer vi att behöva påminna oss hela tiden om se till att barns rätt tas tillvara i alla sammanhang.

Vad kommer ni behöva tänka extra på?

– Nyckelordet är delaktighet. Varje barn ska få vara delaktig utifrån sin specifika situation, sin ålder och mognad. Det här ska vi jobba mycket med framöver.

Hur har ni förberett er personal?

– Vi har följt den plan som arbetsgruppen i Västerås Stad tagit fram. Utöver det pågår diskussioner på enheterna och de får också material  som kan användas på workshoppar. Några enheter är redan igång och lyfter den nya lagen på teamträffar och planeringsdagar. Kunskap och medvetenhet om den nya lagen finns definitivt men självklart också en hel del funderingar på hur lagen kommer att fungera i praktiken.

Vad tycker du om den här lagen?

– Det är bra att barns rätt synliggörs tydligare. Egentligen är det inget nytt för oss eftersom socialtjänstlagen styr vårt arbete. Men nu blir det ännu tydligare att barnperspektivet är ett barnrättsperspektiv. Att det handlar om barns rätt i förhållande till vuxenvärldens självklara bestämmanderätt över barn. Den nya lagen blir en möjliggörare för socialtjänstens diskussioner med vårdnadshavarna när vi pratar om barns rätt till att få komma till tals i frågor som rör dem.


De globala målen

Sustainable-Development-Goals_icons-16-1Arbetet med barnkonventionen hjälper bland annat till att uppfylla mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.

Där är ett av delmålen att främja rättssäkerhet och säkerställa tillgång till rättvisa för alla. Genom att ta hänsyn till barnens rättigheter när vi fattar beslut så säkerställer vi också barnens tillgång till rättvisa.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: