Ungdomsdialog skapar framtidstro hos unga

När ungdomar görs delaktiga och får tycka till i frågor som rör dem – så skapas ansvarstagande invånare. I Ungdomsdialog så är det hela kärnfrågan.

Vi vill att unga ska få känslan av att de har lyckats vara med och påverka minst en gång – det bidrar till framtidstro, säger Maria Reisten som jobbar med Ungdomsdialog.

Ungdomsdialog är ett samlingsnamn för olika metoder och verksamheter som finns till för att stärka ungdomars inflytande i kommunen. Det finns tre olika metoder:

  • Sms-panel – där drygt 1 000 ungdomar runt om i staden är registrerade. Där kan en enhet eller förvaltning ställa enkla frågor till ungdomar för att få en fingervisning om vad ungdomar tycker.
  • Unik workshops – där ungdomar får fördjupa sig i olika frågor och tycka till, till exempel i ortsdialog, eller den pågående gymnasieutredningen.
  • Ungdomskonsulter – där åtta ungdomar anställs under sommaren för att utreda en specifik fråga. De för sedan en dialog med andra ungdomar, samlar in material och presenterar det för den förvaltning som har ställt frågan.

Brygga mellan staden och ungdomarna

Modellen ska vara en brygga mellan politiker, tjänstemän och ungdomar. Arbetet sker både externt och internt. Det externa handlar om att engagera ungdomar och få dem att vilja påverka. Det interna handlar om att skapa förutsättningar för att de ska kunna påverka.

Maria Reisten

– Vi hjälper till att koppla samman ungdomar med staden och jobbar systematiskt med att få till strukturer på tjänstemannasidan. Det handlar om att aktivera politiker och tjänstemän att vilja lyssna men också att skapa rätt system så att det går att lyssna in. Det måste finnas rutiner för att stanna upp och tänka ”det här ska vi ta till ungdomsdialog”, säger Maria Reisten.

Bidrar till social hållbarhet

Maria Reisten gör liknelsen mellan ungdomsdialog och ett snigelrace. Arbetet med att engagera och inkludera ungdomar är långsiktigt och det gäller att vara uthållig. Men det ger ringar på vattnet.

– Min uppfattning, efter att ha jobbat med det här länge, är att det räcker med att man har fått påverka vid ett tillfälle. Då ändras inställningen till att saker går att påverka. Känner ungdomar att de inte kan påverka, så blir det mer att de inte bryr sig alls, de skiter i det, säger Maria Reisten.

Att barn och unga får komma till tals och får vara med och påverka är också något som står i artikel 12 i FN:s barnkonvention.

– Det viktigaste med ungdomsdialog är att öka ungdomars tillit till staden. Inte för stadens skull att underlätta arbetet, även om det gör även det. Primärt ska ungdomar få komma till tals och känna att de kan påverka.


De globala målen

Arbetet med ungdomsdialog bidrar bland annat till de globala målen:

10 – Minskad ojämliket – ungdomar får samma förutsättningar som vuxna att komma till tals.

11 – Hållbara städer och samhällen – ungdomar får  vara med tidigt i processen, som exempelvis i ortsdialogerna. De får vara med och ha synpunkter på hur de vill leva och bo och får känna en nära förankring i området där de bor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: