Vad händer om Västerås svämmar över

Skyfall och översvämningar – när klimatet förändras ställer det nya krav på vår infrastruktur. Västerås stad och Mälarenergi förbereder tillsammans Västerås för framtida problem.

Varmare vintrar, mer extrem hetta och perioder med kraftigare regn. Det är något av det vi kommer att få se mer av i Västerås och i Sverige i framtiden.

– Det är lite dystert, det här, säger Ann-Charlotte Duvkär från Mälarenergi och syftar till de kraftigare regnen som kommer allt oftare.

Ann-Charlott Duvkär, Mälarenergi.

De kallas tioårsregn – regn så kraftiga att de bara kommer vart tionde år. Det finns också tjugoårsregn, till och med hundraårsregn och så vidare.

– Det är väldigt sällan det bara kommer en front med regn, att det regnar lite stillsamt i ett dygn. Det kommer oftare som kraftiga skurar där himlen öppnar sig. I Mälarenergis uppdrag ingår att ta hand om vattnet, säger Ann-Charlotte Duvkär.

Det vatten som faller ner i staden rinner främst av från hustak och gator. Det leds i dagvattenledningar till bland annat Svartån och i Mälaren.

– Våra dagvattenledningar ska klara ett regn som har en intensitet av ett tioårsregn. Men de här tioårsregnen kommer allt oftare och när det kommer regn som är ännu större så klarar inte vårt ledningsnät av det och vi får problem, säger Ann-Charlotte Duvkär.

Kan innebära risk för liv

Mälarenergi har utrett frågan om skyfall tillsammans med en arbetsgrupp i Västerås stad, där även Länsstyrelsen ingår. Riskingenjör Johan Ahlström på Västerås stad är en av de som är mest involverade.

– Vi började med att analysera detta efter de kraftiga skyfall som kom runt 2011–2012, säger Johan Ahlström.

Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad

Det har gjorts analyser i flera olika steg. Först en laseranalys som mäter vart vattnet lägger sig och hur djupt det lägger sig om det kommer ett skyfall. Det har sen byggts på med en analys där även Mälarenergis ledningsnät är simulerat. Det är viktigt att veta vart det finns riskfyllda platser så att de snabbt kan spärras av.

– Vi hade ett dödsfall med en bilist som fastnade i en viadukt vid ett skyfall för några år sedan. En viadukt mot Hallsta på E18 vattenfylldes och personen fastnade med bilen. Och fastnar du med bilen så får du inte upp bildörren, säger Johan Ahlström och tillägger att det finns dykarberedskap på räddningstjänsten men att det ofta är kort om tid och därför viktigt att veta vart det behöver spärras av vägar.

Stora kostnader för förstörd infrastruktur

Ett kraftigt skyfall kan innebära enorma kostnader för de som drabbas. Arbetsgruppen har gjort en konsekvensanalys där de räknat på vad ett kraftigt skyfall kan komma att kosta.

Det kan handla om skadade byggnader, eller skadad infrastruktur som ger elavbrott. Det kan vara konst och kulturhistoriska områden som förstörs, eller skyfall på områden där det finns förorenad mark som urlakas, med följden att föroreningarna går ut i Mälaren och andra vattendrag. Det kan också handla om att det blir störningar i trafiken så att räddningstjänst och ambulans inte kommer fram.

– Det är viktigt att förstå konsekvensen i början på ett skyfall. I en del av staden är det sol, i en annan del av staden är det kaos. Det är så stora skillnader så det är viktigt att omvärldsbevaka. Skyfallet är över ganska fort men efterarbetet är gigantiskt. Då har du alla skador, källare som är översvämmade, strömavbrott, internetavbrott, viktiga funktioner som stannar av. Lagningsarbeten kan ta tid och ibland har åskan slagit ut tekniska installationer, säger Johan Ahlström.

Viktigt att ligga steget före

För att förekomma skador och kostnader så mycket som möjligt, har det också gjorts en strukturanalys där arbetsgruppen har förslag på åtgärder.

En viktig del är att kontrollera olika installationer så att de inte är skadade.

– Vi har haft skyfall och verksamheter som varit stängda över sommaren – som skolor. Då kommer man tillbaka efter sommarlovet och tänker ”åh nej”! Så nu har vi lärt oss att skicka ut en rondering och kolla igenom verksamheterna direkt vid ett skyfall, så att vi kan upptäcka fort och göra skadeförebyggande åtgärder, säger Johan Ahlström.

Han menar också på att det finns ett stort eget ansvar, som en del lätt glömmer bort.

– Om man har källare måste man veta om risken. Du kan inte ha dina fina möbler och dyra tavlor stående i källaren. Om du är på semester när skyfallet kommer är det för sent.

Det är även viktigt som kommun att ha ett bra samarbete med försäkringsbolagen.

– Man får inte hålla på och tjafsa om saker. Kommun och försäkringsbolag måste samarbeta och skadearbetet måste gå fort. Det måste till en bred samverkan snabbt, säger Johan Ahlström.

Förebyggande arbete

Det går inte att styra över skyfallen när de kommer, men det går att förebygga en del av skadorna. Till exempel så görs det åtgärder på dagvattenlösningar vid Emausbäcken i Västerås. Det är förhållandevis enkla lösningar som minskar risken för översvämning på E18 betydligt.

– Ofta behöver vi göra åtgärderna längre upp för att minska risken på ett annat ställe, säger Johan Ahlström.

Det planeras också för åtgärder vid Pilgatan och Björnövägen utanför Mälarenergis kontor Navet och där VL har sin verksamhet. När det nya polishuset ska byggas är det viktigt att få ordning på översvämningsrisken vid den viadukten.

– Vi ska göra dessa åtgärder sen när det är dags att börja bygga på Björnövägen, så att vi hittar en bra tajming när det ändå ska byggas om, säger Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad.

Det finns också andra förebyggande lösningar. Från Mälarenergis håll vill man gärna se mer växtlighet som kan ta hand om vattnet.

– När vi bygger nya områden och vägar så är det viktigt att tänka på att ha mer växtlighet. Så att vi kan se till att vatten som hamnar på gatan och cykelbanan istället kan ledas direkt till grönytepartiet och tas om hand av växterna man planterar där, säger Ann-Charlotte Duvkär från Mälarenergi.

Ett exempel på hur växtlighet kan hjälpa till att ta hand om vatten i staden. Foto: Mälarenergi.

De globala målen

Arbetet med skyfallsplanen bidrar bland annat till att uppfylla mål 11 – Hållbara städer och samhällen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: