Rödlistade arter har hittat till Faunapassagen

I juni 2019 invigdes faunapassagen i centrala Västerås. Efter det har många fiskar hittat upp i Svartån för att leka. Bland annat de tre rödlistade arterna asp, lake och ål.

– Redan samma dag som vi hade själva invigningen så fanns det fiskar på plats i faunapassagen, säger Susanna Hansen, vattensamordnare/limnolog i Västerås stad.

Susanna Hansen

I mars 2020 registrerades sen den första vårvandrande fisken, en mört, på sin väg upp i Svartån. Under 2020 har sedan totalt till och med den 31 augusti 775 fiskar registrerats vandra upp i Svartån. Bland annat de rödlistade arterna lake och ål. 481 nedströmspassager har också registrerats, så en stor del av de fiskar som simmat upp har även återvänt ut i Mälaren, precis som det var tänkt.

– Det tyder på att faunapassagen fungerar bra för både uppströms- och nedströmsvandring. En bäver har också setts simma förbi, säger Susanna Hansen.

Asp-bjässe fångad på film

Förutom registrering och identifiering av fisk sker också årliga provfisken i Svartån i länsstyrelsens regi.

En 95 centimeters Asp fångad på film på väg upp i Svartån från Mälaren.

– Resultaten av provfiskena har inte kommit ännu, så vi vet inte ännu om det blivit någon förändring i fiskfaunan och dessutom är det troligt att det tar tid innan man kan dra några slutsatser av resultaten från enstaka år. Vi vet dock att till exempel den hotade aspen är tillbaka i Svartån! Rekordet var en asp-bjässe som passerade 26 april, säger Susanna Hansen.

Du kan även se den stora aspen på 95 centimeter simma förbi via den installerade fiskkameran, som registrerar alla fiskar.

I april och maj registrerades nio aspar på sin väg upp i Svartån och förhoppningen är att de blir ännu fler nästa år. Det är också konstaterat att fiskarna har försökt reproducera sig i ån och i själva faunapassagen eftersom rom har samlats in.

Krav på hållbar vattenanvändning

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten finns det krav på att det ska vara en hållbar vattenanvändning i hela Europa. För att ha en hållbar vattenanvändning behöver det förutom god vattenkvalitet och tillräcklig mängd vatten finnas fria vandringsvägar för all vattenlevande fauna. Det vill säga fiskar och andra vattenlevande djur måste kunna förflytta sig för att hitta mat, eller lekområden där de kan reproducera sig.

Arbetet med Svartån har bara börjat och det återstår flera vandringshinder för fisk som behöver åtgärdas. Näst på tur är Falkenbergska kvarnen som också ingår i LIFE IP Rich Waters-projektet och där åtgärder planeras under hösten 2021. Parallellt arbetas det också vidare med att förbättra vattenkvaliteten i Svartån.

– Faunapassagen har även väckt intresse hos de människor som besökt platsen och de informationsskyltar som satts upp har studerats av många förbipasserande. På skyltarna kan man nu även hitta till hemsidan med fiskräknaren via en QR-kod. Tanken var att i maj 2020 ha ett fisk-event i samband med att ”Fish migration day” inträffade, men på grund av Covid-19 fick detta skjutas upp till 2021 då vi hoppas kunna genomföra en familjedag med fisktema istället, säger Susanna Hansen.

Faunapassagen har även vunnit Sveriges arkitekter i Västmanlands arkitekturpris.

– Det är fantastiskt roligt och ett bevis på att den inte bara uppskattas av fiskarna utan att det också blivit ett fint inslag i stadsbilden, säger Susanna Hansen.

Bygget av Faunapassagen bidrar till flera av de globala målen.

6 – rent vatten och sanitet, genom att senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

7 – hållbar energi för alla, genom att kraftproduktionen i Turbinbron nu blir hållbar.

14 – hav och marina resurser, genom att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser.

15 – ekosystem och biologisk mångfald, genom att till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: